Back to Top
 • محمدعلی خرمن دار

  پژوهشگر مطالعات ترجمه و علوم انسانی

  کارشناس رسمی قوه قضائیه در ترجمه رسمی

  برنامه نویس رایانه و طراح پایگاه داده


 • Mohammad Ali Kharmandar

  - International researcher in Translation Studies and the Humanities

  - Official translator affiliated with the Justice Administration of Shiraz

  - Computer programmer and database designer • دارالترجمه رسمی 888 شیراز

  کارشناس: محمدعلی خرمن دار

  زبان: انگلیسی

  دادگستری شیراز


دارالترجمه رسمی شماره 888 شیراز

مرکز ترجمه رسمی 888 مورد تأیید اداره کل اسناد امور مترجمان رسمی قوه قضائیه، عضو جامعه مترجمان رسمی ایران، وابسته به دادگستری شیراز،  دارای روابط حقوقی با نمایندگان وزارت محترم خارجه در تهران و شیراز است


خدمات عمومی دارالترجمه رسمی شماره 888 شیراز


ویرایش علمی

ارائه یکی از برترین خدمتتان در زمینه نقد کیفی، ارزشیابی استدلالی، بررسی سبک شناسی، و بلاغت در متون دانشگاهی برای فضای علمی بین المللی


ترجمه علمی

ترجمه انواع متون علمی و دانشگاهی برای مجله های بین المللی با نظر به آخرین یافته های ارتباطات در فضای جهانی


ترجمه رسمی

ترجمه و اعتبارسنجی مدارک رسمی به زبان انگلیسی


اخذ تأییدیه مدارک ترجمه شده از دادگستری شیراز و وزارت خارجه


ارائه راهنمایی های لازم در حوزه قانون ترجمه و مسایل ترجمه بین الملل
ویژگی های ممتاز

دست اندرکاران متخصص


دارالترجمه رسمی 888 از مترجمان مجرب در روند ترجمه رسمی برخوردار است. کارشناس دفتر، محمد علی خرمن دار دارای نظریه و مدلهای ترجمه در فضای چندزبانه و چندفرهنگی است. وی تا کنون پژوهشهای ملی و بین المللی بسیاری منتشر کرده است


 

پژوهشهای خرمن دار در آکادمیا جستجوی آثار خرمن دار در گوگل
تعهد به اخلاق حرفه ای و کیفیت و فن آوری


دارالترجمه رسمی 888 پیوسته در تلاش است تا متونی با قالب و محتوای مناسب در ترجمه رسمی ارائه دهد. نقد و بررسی الگوهای موجود در ترجمه رسمی، اعمال تصحیحات فراوان در قالبهای رایج ترجمه، و ارتقای کیفی متون همسان با انتظارات حقوقی در فضای بین المللی، از جمله فعالیتهای روزانه دفتر است


دفتر از فن آوری های حفظ و سازماندهی اطلاعات استفاده می کند. بدین صورت به تمامی پرونده ها کد یکتا از طریق رایانه داده می شود و هر پرونده با کد فردی داخل سامانه به پرونده های قبلی متقاضی متصل می شود. پرونده های ترجمه شده در ساختار سازمان یافته به سرعت و سادگی قابل بازیابی و چاپ مجدد هستند